Hatályos: 2023.05.06.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Zilcsák János EV. ÁLTAL NYÚJTOTT [levelezzunk.hu] SZOLGÁLTATÁSHOZ

A [levelezzunk.hu] a Zilcsák János EV. (székhely: 5720 Sarkad, Árpád utca 4/2., EV jegyzék szám: 57270852, adószáma: 59188078-1-24) – tulajdona és a Zilcsák János EV. üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek jelentik az Ön és a [levelezzunk.hu] szolgáltatást üzemeltető Zilcsák János EV. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely a [levelezzunk.hu] szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a [levelezzunk.hu] által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A [levelezzunk.hu] szolgáltatásainak felhasználására a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A Zilcsák János EV. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Szolgáltató a felhasználót a bejelentkezéskor, valamint a levelezzunk.hu Önkiszolgáló segítség https://levelezzunk.hu/terms oldalon és a https://levelezzunk.hu/news hírek oldalán is értesíti. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 1. Szerződés létrejötte

  Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

  1. [levelezzunk.hu] regisztráció
  2. a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
  3. az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve

  A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

  1. a Honlap látogatása: ingyenes.
  2. a Honlap használata regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, postafiók azonosító és jelszó. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok: nem, automatikus válasz, aliasok és saját feladók feladói és e-mail címei, szűrők létrehozásakor megadott adatok, a létrehozott mappák.
 2. Regisztráció

  A [levelezzunk.hu] kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Felhasználó”) böngészhetik. Felhasználó lehet minden természetes személy, amennyiben az adatvédelemi tájékoztatóban rögzített 3.4, 3.5, 3.6. pontokban megfogalmazottaknak eleget tesz. A regisztrált Felhasználóság feltétele, hogy a regisztrációt a Zilcsák János EV. elfogadja. A Zilcsák János EV. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a Zilcsák János EV. és más Felhasználóok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

  A Zilcsák János EV. ajánlja, hogy a Felhasználóok kellő bonyolultságú jelszót állítsanak be, amit rendszeres időközönként (pl.: 3 havonta) módosítsanak és azt senkinek ne adják ki, valamint mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a Zilcsák János EV. nem vállalja a felelősséget.

  Elvesztett, elfelejtett jelszó esetén a fiókhoz újbóli hozzáférés biztosítását a levelezzunk.hu csak az alábbi, a jelszó elfelejtését/elvesztését megelőzően megadott adatok egyeztetésével, egyedileg mérlegelheti:

  1. telefonszám
  2. másodlagos email cím
  3. másik levelezzunk.hu-es fiók, mely másodlagos vagy átirányítási címmel kapcsolódik

  A fenti adatokon kívül egy nyilatkozat kitöltése szükséges, amely kitöltésével a felhasználó nyilatkozik arról, hogy a fiók az ő tulajdonát képezi, amelyet szükség esetén a hatóság előtt is a nyilatkozat tartalmával egyezően vállal.

  A fenti adatokat a szolgáltató ügyfélszolgálata egyezteti a Felhasználóval.

  A Felhasználóot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a [levelezzunk.hu] ügyfélszolgálatát (telefon: +36 30 159 0697, e-mail cím: info@levelezzunk.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A Zilcsák János EV. nem vonható felelősségre a Felhasználónak az egységes beléptető rendszerhez ([levelezzunk.hu] belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

  A [levelezzunk.hu] regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

  A Felhasználó egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével kötelezi magát arra, hogy kizárólag az Általános Szerződési Feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. - A Zilcsák János EV. ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e az Általános Szerződési Feltételeket; továbbá a Zilcsák János EV. fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek érvényt szerezzen, a Felhasználóot értesítve vagy a Felhasználó értesítése nélkül.

  A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

  1. A Felhasználó adatai (Regisztrációs adatok)

   A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok a Zilcsák János EV. saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, a Zilcsák János EV. -nek jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Felhasználó beleegyezik, hogy a Zilcsák János EV. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó Regisztrációs adatainak Zilcsák János EV. által történő felhasználására is.

  2. A Felhasználói fiók tárhelyével kapcsolatos információk

   Amennyiben a Felhasználói fiók 10 GB-os tárhelye megtelik, nem tud több levelet fogadni, fényképet feltölteni, új nevet rögzíteni a címjegyzékben, míg nem törli leveleit, képeit úgy, hogy azok kevesebb, mint 10 GB tárhelyet foglaljanak el.

   A közösségi-, a spam, a kuka és a Promotion mappában található, valamint az EDM-nek minősülő 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetőek és visszaállíthatóak a postafiók egyik mappájában sem. Nyomatékosan kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a fenti mappák valamelyikébe érkezik számára fontos levél, akkor azt helyezze át egy másik mappába vagy hozzon létre részére saját mappát. A Felhasználó teljes körű felelőssége, hogy a fenti mappákban lévő levelek áthelyezéséről, mentéséről gondoskodjon.

  3. Felhasználó személyes adatainak kezelése, regisztráció/postafiók törlése:

   1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatkezelés addig tart, amíg a felhasználó regisztrációja él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a jelen felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.
   2. Ameddig a felhasználó fiókja aktív:
    1. amennyiben a felhasználó 365 napig nem lép be fiókjába, a fiók állapota inaktív lesz, és az adatkezelő postafiókjának teljes levelezését törli, illetve az újonnan beérkező levelek visszautasításra kerülnek.
    2. vagy az adatkezelés addig tart, ameddig a felhasználó véglegesen nem törli a fiókjából a levelet. A levél törlést követően a Kuka mappába kerül, a végleges törléshez a Kuka mappából is törölni kell a levelet. A közösségi-, a spam-, a kuka és a Promotion mappában található, valamint az EDM-nek minősülő 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetőek és visszaállíthatóak a postafiók egyik mappájában sem.
   3. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti vagy amíg a felhasználó regisztrációja él.
   4. Az anonim látogatóazonosító (cookie) mindaddig a felhasználó számítógépén tárolódik, amíg a felhasználó nem törli azt.
   5. A személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát. A törléskor a postafiók teljes tartalma elvész kivéve az alább felsorolt adatok. Ezen postafiókok visszaállítására nincs lehetőség.

    A fiókhoz tartozó email cím, a fiók létrehozásának dátuma és IP címe, legutóbbi sikeres bejelentkezés, legutóbbi jelszómódosítás, legutóbbi jelszóemlékeztető módosítás, legutóbbi másodlagos e-mail cím módosítás, alias létrehozása vagy törlése, legutóbbi fiók reaktiválás, fiók törlése, valamint a legutóbbi reaktiválás előtti utolsó sikeres bejelentkezés adatait a rendszer biztonsági okokból megőrzi. A [levelezzunk.hu] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő egyéb adatokat a rendszer a látogatástól számított legfeljebb 90 napig tárolhatja. A logolt adatok: Admin felületen megjelenített audit log, kliens IP címe, kliens típusa (web, imap), email cím, a postafiókhoz tartozó megjelenítendő név, a küldő e-mail címek listája, a fogadó e-mail címek listája, a személyes adatok (irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, munkaterület, érdeklődési kör), a biztonsági kérdés, a biztonsági válasz, a két faktoros beléptetés esetén visszaállítási kódok, titkos kulcs, az alapértelmezett küldő email címe, az automatikus továbbítási email cím, a jelszó hash (titkosított), a legutóbbi 15 jelszó (titkosítva), a keresztnév, a vezetéknév, a születési dátum, a felhasználó neme, szülő e-mail címe, neve, születési dátuma, a linkelt email címek (más levelezzunk.hu-es címek), a kiemelt események adatai (a regisztráció / létrehozás időpontja, a regisztráló felhasználó IP címe, a fiók törlés időpontja, a fiók törlést kezdeményező IP címe, a utolsó bejelentkezés időpontja, az utolsó bejelentkezés mely IP címről történt, az utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó bejelentkezés időpontja de(re)aktiválás előtt, mely IP -ről léptek be utoljára de(re)aktiválás előtt, a de(re)aktiválás előtti utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó, reaktiválás időpontja, az utolsó reaktiválás mely IP címről történt, az utolsó jelszó módosítás időpontja, az utolsó jelszó módosítás módja, a utolsó jelszó módosítás mely IP címről történt, az utolsó másodlagos email cím módosítás időpontja, az utolsó másodlagos email cím módosítása melyik IP címről történt, az utolsó jelszóemlékeztető kérdés vagy válasz módosításának időpontja, az utolsó jelszóemlékeztető módosítás melyik IP címről történt. A levélből az email cím, a kézbesítés ideje, a levél időpontja, a fogadó fél email címe, a küldő fél 5 email címe, a továbbított email címe(ek), a titkos másolat címzettje, a levél tárgya, a levél egyedi azonosítója, a korlátozott hosszúságú üzenettöredék a levél törzséből

   Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

 3. Műszaki követelmények

  A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például levelek, digitális fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint, hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte és megkapta a Terméket, a Zilcsák János EV. nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért, illetve sérüléséért.

 4. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

  Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a Zilcsák János EV. részére került kinyilvánítására, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a Zilcsák János EV. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Zilcsák János EV. -re ruháznak át. Így a Zilcsák János EV. minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A Zilcsák János EV. – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

 5. A felelősség kizárása

  A [levelezzunk.hu]-t működtető Zilcsák János EV. nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

  A Zilcsák János EV. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

  A Zilcsák János EV. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Zilcsák János EV. kifejezetten kizárja. A Zilcsák János EV. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 6 a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – a Zilcsák János EV. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A Zilcsák János EV. kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 6. A szolgáltatás karbantartása

  A Zilcsák János EV. jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Zilcsák János EV. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Zilcsák János EV. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A Zilcsák János EV. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.

 7. Szerzői jogok védelme

  A Felhasználó elismeri, hogy a Zilcsák János EV. tulajdona minden olyan jog, amely a Zilcsák János EV. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. A [levelezzunk.hu] szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A [levelezzunk.hu] logó és a [levelezzunk.hu] terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a Zilcsák János EV. kereskedelmi védjegyei. A Zilcsák János EV. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Zilcsák János EV. hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A [levelezzunk.hu] szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. A Zilcsák János EV. fenntartja a jogot, hogy a [levelezzunk.hu] szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak a Zilcsák János EV. részére.

 8. A honlap biztonsága

  A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

  1. hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  2. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  3. kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása”, “spam”-elése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása”;
  4. nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
  5. A TCP/IP csomagok bármely részének manipulálása, vagy meghamisítása.

  A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

 9. A [levelezzunk.hu] használatának korlátozása

  Ön, mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért a [levelezzunk.hu]-t működtető Zilcsák János EV. -t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

  Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket (“spam-eket”), ellenkező esetben a [levelezzunk.hu]-t működtető Zilcsák János EV. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. A Zilcsák János EV. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására vagy biztonsági adatainak frissítésére, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg:

  1. A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen üzeneteket küld. Kéretlen üzenetnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek:
   1. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.
   2. tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.
   3. olyan e-mail-eket küld, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a “címzettek” listában (To, Cc, Bcc).

   A szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mail-ek, illetve nagy mennyiségű levelek átvételét, illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megFelhasználóadhatja.

  2. A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet, üzenetet küld vagy kommunikációt valósít meg, amely:
   1. feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik
   2. vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz
   3. csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.
   4. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail, üzenet vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció.
  3. A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen:
   1. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet.
   2. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet.
   3. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely a Felhasználót vagy Felhasználóot kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja.
   4. mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
  4. A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva a Zilcsák János EV. szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít az interneten keresztül, amely:
   1. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
   2. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom
   3. az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek
   4. a Felhasználó által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek

  Abban az esetben, ha a Zilcsák János EV. eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Zilcsák János EV. üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.

  A Zilcsák János EV. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást a Zilcsák János EV. hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

 10. Adatvédelem

  Zilcsák János EV. jogosult Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a. Felhasználó elfogadja, hogy a Zilcsák János EV. személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából kezeli. A Zilcsák János EV. különösképp jogosult:

  1. Kötelezettségének eleget téve – amennyiben erre jogszabály kötelezi – az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
  2. A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat – névhez nem kötötten – statisztikai célokra felhasználni
  3. A regisztráció során megadott személyes adatokat a szolgáltatás működtetése céljából kezelni.

  Kijelentjük, hogy a Zilcsák János EV. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken található: Adatkezelés

  A [levelezzunk.hu] levelező szolgáltatására a Zilcsák János EV. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

  1. A [levelezzunk.hu] rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó “logfájlok” például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják).
  2. A [levelezzunk.hu]-t működtető Zilcsák János EV. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak hirdetéseket (úgynevezett bannereket) jelenítsen meg a levelezzunk.hu oldalán.
  3. A [levelezzunk.hu]-t működtető Zilcsák János EV. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

 11. Felmondás

  A Zilcsák János EV. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

 12. Egyebek

  A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit Zilcsák János EV. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

 13. Ügyfélszolgálat

  A Felhasználó használati kérdésekben e-mail címünkön vagy telefonszámunkon veheti fel velünk a kapcsolatot.
  E-mail: info@levelezzunk.hu
  Tel.: +36 30 159 0697

 14. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya

   Jelen Felhasználási Feltételek 2023. május 6. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.

   A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.levelezzunk.hu weboldalon kerül közzétételre.